Aktualności

EFEKTY SPECJALNE

Pigmenty fosforescencyjne

Efekty specjalne zawsze były wykorzystywane do dekorowania i podkreślania wydruków, zwiększania ich atrakcyjności i wywierania ogromnego wpływu na odbiorcę.

Odcienie fosforescencyjne należą do najbardziej atrakcyjnych efektów specjalnych.

Farby te, stosowane w sitodruku, zawierają wysokie stężenie specjalnych pigmentów zmieszanych z systemem wiążącym.

Farby fosforescencyjne pochłaniają i magazynują naświetlone promienie i/lub światło UV o krótkiej długości fali, a po ustaniu naświetlenia uwalniają je w postaci światła widzialnego o dłuższej długości fali.

Farby te są stosowane głównie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem, takich jak symbole wyjść ewakuacyjnych i znaki ostrzegawcze.

Symbole te magazynują energię światła, które w ciemności świeci zielonkawym światłem.

Pigmenty te są również wykorzystywane do zastosowań graficznych na przedmiotach, znakach i plakatach z efektami specjalnymi.

Pigmenty fosforescencyjne można mieszać w różnych systemach spoiw i zazwyczaj drukuje się je na następujących podłożach: samoprzylepne PCW, sztywne PCW, polistyren, ABS, SAN, PMMA, poliwęglan, papier i karton.

Ze względu na ich przezroczystość, w celu uzyskania maksymalnej fosforescencji, zaleca się drukowanie na białym tle.

Zaleca się również drukowanie z liczbą oczek od 20 do 32.

Sericom Italia oferuje pigmenty o dwóch, różnych jakościach (również gotowych do użycia), w zależności od czasu trwania uwolnionego światła.

Aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, w których seriach można znaleźć gotowe do użycia odcienie, zapraszamy do kontaktu z Nami lub zapoznania się z danymi zawartymi w karcie technicznej.