Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI KELLER poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.


 1. Administratorem danych osobowych jest

  KELLER Poligrafia dla przemysłu, ul. Przylesie 1, 60-185 Skórzewo KRS 0000497690 REGON: 302655865 NIP: 7811893254 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 2. Pozyskiwanie danych osobowych

  Administrator danych osobowych co do zasady pozyskuje te dane od osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w niektórych przypadkach może być warunkiem zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą z KELLER poligrafia dla przemysłu sp. z o.o. sp. k.

 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

  Zależnie od procesu w jakim przetwarzane będą dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych może być:
  – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  – w celu wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  – wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 4. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych

  Dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celu ich przetwarzania.

 5. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach dozwolonych prawem. Kandydat ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).